Satversmes tiesā ierosinātas jau 14 lietas saistībā ar naudas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu

Satversmes tiesā (ST) kopumā saņemti jau 14 iesniegumi saistībā ar kriminālprocesiem par naudas un mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un tās konfiscēšanu, un sagaidāms, ka 2023. gadā sāksies lietu izskatīšana, raksta ziņu aģentūra LETA.

Sūdzības ir par to, ka Kriminālprocesa (KPL) normas attiecībā uz naudas noziedzīgu izcelsmi ir nesamērīgas, nenodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu, tiek pieļauts pazemināts pierādīšanas standarts, kas nostāda personu un procesa virzītāju nevienlīdzīgā stāvoklī.

Tiesā informēts, ka iesniegumi tiek apvienoti, lai ST nebūtu jāskata katra lieta atsevišķi. Lietas tiek sadalītas trijās kategorijās.

Pirmo apvienoto lietu par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu ST sāka skatīt 2022. gada 9.novembrī. Mēnesi vēlāk bija jāpasludina spriedums, tomēr tiesa vērsās Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar jautājumiem.

Šajā lietā ir apvienotas piecas prasības. Lietas izskatīšana tiks turpināta pēc EST atbilžu saņemšanas.

Citos iesniegumos iesniedzēji sūdzas, ka prezumpcija par mantas noziedzīgo izcelsmi ir nesamērīga, un tas iesniedzēju ieskatā ir pretrunā ar nevainīguma prezumpcijas būtību un aizskar tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tāpat ir ierosināta lieta par pazeminātu pierādīšanas standartu procesā par noziedzīgu mantu. Iesniedzējs uzskata, ka tas pārkāpj fundamentālus kriminālprocesa principus, nostāda personu un procesa virzītāju nevienlīdzīgā stāvoklī.

Savukārt cita privātpersona uzskata, ka likumā nav noteiktas pietiekamas procesuālo normu garantijas, un tāda veidā ir aizskarts nevainīguma prezumpcijas kodols.

Tāpat vairāki iesniedzēji lūdz vērtēt normas, kas neparedz tiesības pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu par mantas konfiskāciju, un tas aizskarot tiesības uz taisnīgu tiesu.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle