Pārbaudiet pierādījumus ar unikālu metodoloģiju

“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu.”
Latvijas Republikas Satversmes 92.pants

Sazināties ar ekspertu

Personu informācijas pārbaude

Mēs analizējam no klientiem un izmeklēšanas iestādēm saņemtos dokumentus par klienta un tā partneriem, pārbaudām, vai iesaistītās puses nav pakļautas sankcijām un vai par tām ir pieejama kāda negatīva informācija. Mēs analizējam iespējamos riskus un to, kā tos novērst.

Apkopojam pierādījumus

Pierādījumu iegūšanas posmā meklējam, apkopojam un analizējam darījumu pavaddokumentus, uzņēmumu finanšu pārskatus, saistīto personu sniegto informāciju, pārbaudām iegūto pierādījumu atbilstību, pieļaujamību un patiesumu, sastādām pierādījumu sarakstus iesniegšanai izmeklējošām iestādēm. Mēs palīdzam sagatavot lūgumus par klienta īpašuma aresta atcelšanu un pierādījumu ievākšanas darbību veikšanai.

Pušu liecību apkopošana un pārbaude

Mēs sastādām aptaujājamo personu un potenciālo liecinieku sarakstu, veicam sagatavošanas darbus to personu, kurām var būt izmeklēšanai noderīga informācija, aptaujāšanai, ievācam trūkstošos dokumentus, apkopojam paplašinātus paskaidrojumus.

Ekspertīžu veikšana

Ekspertīze ietver līdzekļu noziedzīgās izcelsmes aizdomu apraksta un analīzes sagatavošanu, ieskaitot iespējamā predikatīvā nodarījuma un tā sastāva klasificēšanu. Mēs sagatavojam eksperta atzinumu par to, kādi fakti un pazīmes iztrūkst attiecīgajā lietā, pārbaudām sākotnējos paskaidrojumus, liecinieku sniegtās liecības un pierādījumu sarakstu.

Tiesību aizsardzība

Mēs sadarbojas ar advokātu birojiem, lai nodrošinātu klienta tiesību aizsardzību un palīdzētu izstrādāt nepieciešamos tiesību aizstāvības argumentus.
© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle