Piesaisti labākos ekspertus nozarē

“Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”
Latvijas Republikas Satversmes 91.pants

Sazināties ar ekspertu

Kas mēs esam?

Mēs esam 2019. gadā dibināts Latvijas uzņēmums, kas veic sarežģītu un apjomīgu datu analīzi. Mūsu galvenais darbības virziens ir īpašuma izcelsmes analīze un augstvērtīgu ekspertu atzinuma sagatavošana, ko klienti izmantot civilprocesos un kriminālprocesos. Mēs specializējamies sarežģītu ekonomisko lietu analīzē un pierādījumu novērtēšanā, kas tiek veikta ar unikālas metodoloģijas un pieredzējušu ekspertu palīdzību.
Mēs specializējamies līdzekļu un īpašumu izcelsmes izpētē, papildu tam piedāvājam plašu analītisko un juridisko pakalpojumu klāstu, klientu pārstāvēšanu tiesā, palīdzam risku novērtēšanā un izstrādājam stratēģijas pirmstiesas un tiesas procesu ietvaros.

Mēs palīdzam klientiem aizstāvēt viņu īpašuma un citas tiesības, ja ir noticis šo tiesību aizskārums, vai klientiem ir bažas, ka tas var notikt. Finanšu kapitālais remonts Latvijā tika uzsākts 2019. gada februārī. Šīs reformas un citu iepriekš veiktu aktivitāšu ietvaros Latvijā tika mainīta virkne tiesību normu, kas būtiski mainīja pret klienta finanšu darījumiem izvirzītās prasības. Kredītiestāžu klientiem un investoriem tiek pieprasīta informācija, kādu iepriekš pastāvošās tiesību normas neparedzēja.
Klientiem šādos gadījumos ir nepieciešams ne tikai juridisks atbalsts, bet arī precīza izpratne par to, kas var tikt pieprasīts no uzņēmuma vai fiziskas personas par tā vēsturisko darbību. Piemēram, ko darīt situācijās, ja kredītiestādes vai tiesībsargājošās institūcijas prasa grāmatvedības dokumentus, kas objektīvu iemeslu dēļ nav saglabāti, jo pienācis likumos noteiktais noilgums to obligātai uzglabāšanai. Ko darīt situācijā, ja bankas ārvalstīs, kas apkalpo klientus, neizsniedz konta izdrukas par darījumiem, kas vecāki par 5 vai 10 gadiem?

Mūsu komandā ir eksperti ar darba pieredzi finanšu iestādēs, krimināllietu izmeklēšanas pieredzi un padziļinātām zināšanām nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā, kā arī bijušie tiesībsargājošo iestāžu darbinieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Omnia Analytics komanda

Vadims Reinfelds

Omnia Analytics dibinātājs
Augstākā līmeņa vadītājs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi finanšu un konsultāciju jomās. Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs, EMBA grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un šobrīd turpina pētniecības darbu doktorantūrā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Iļja Gutkins

Ekspertu vadītājs
Iļja Gutkins ir augstas raudzes profesionālis AML jautājumos. Viņš ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs. Savu profesionālo pieredzi Iļja sāka kā izmeklētājs Valsts policijā, vēlāk 14 gadus dažādos amatos strādājis kredītiestādēs, galvenokārt specializējoties AML un atbilstības jautājumos. Iļjam ir CAMS sertifikāts, kas iegūts 2016.gadā.

Komanda

Mūsu komandā ir vairāk nekā 10 eksperti, tiesību un vadības zinātņu maģistri ar darba pieredzi finanšu iestādēs, krimināllietu izmeklēšanas pieredzi un padziļinātām zināšanām nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā, kā arī bijušie tiesībsargājošo iestāžu darbinieki un vadoši finanšu iestāžu darbinieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm.
© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle