1.oktobrī stājas spēkā likuma grozījumi, kas paredz tiesības FID rīkojumus apstrīdēt tiesā

Šī gada 1.oktobrī stājas spēkā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” (turpmāk – Novēršanas likums) grozījumi, kas paredz tiesības tiesā apstrīdēt Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkojumus par naudas iesaldēšanu.

Jaunā kārtība nosaka, ka FID izdotos rīkojumus likuma subjekts vai personas, kuru līdzekļi tiek iesaldēti, varēs apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim. Sūdzības iesniedzējam sūdzība būs jāadresē tiesai pēc teritoriālās piekritības un jāiesniedz FID, kas to kopā ar materiāliem, kuri bija par pamatu apstrīdētā rīkojuma pieņemšanai, triju darbdienu laikā nosūtīs tiesai.

Tiesnesim sūdzība būs jāizskata 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas tiesā. Process notiks rakstveidā, galvenais uzdevums tiesnesim būs pārbaudīt rīkojuma atbilstību Novēršanas likumā noteiktajam.

Materiālus, kas bija par pamatu apstrīdētā rīkojuma pieņemšanai, pārbaudīs un izvērtēs tikai tiesnesis. Svarīgi atzīmēt, ka tad, ja izskatīšanas laikā tiesnesis konstatēs, ka iesniegtā sūdzība neatbilst Novēršanas likuma prasībām vai saistībā ar FID izdoto rīkojumu ir uzsākts kriminālprocess un līdzekļiem jau ir uzlikts arests, sūdzību atstās bez izskatīšanas. Tas nozīmē, ka sūdzību jāiesniedz cik vien ātri iespējams, lai nezaudētu laiku un naudas līdzekļiem netiktu uzlikts arests.

Tiesneša lēmums nebūs pārsūdzams, savukārt sūdzības iesniegšana neapturēs iesaldēšanas rīkojuma izpildi.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle