Plāno noteikt tiesības procesa par noziedzīgi iegūtu mantu dalībniekiem iepazīties ar visiem lietas materiāliem

Lai nodrošinātu kriminālprocesa mērķa sasniegšanu, personu pamattiesību aizsardzību un sabiedrības intereses, sagatavoti grozījumi Kriminālprocesa likuma 59. nodaļā, nosakot, ka procesā par noziedzīgi iegūtu mantu dalībniekiem būs pieejami visi lietas materiāli. Šādus grozījumus janvāra beigās apstiprinājis Ministru kabinets, tie vēl jāapstiprina Saeimā.

Ja likumprojekts šādā redakcijā tiks apstiprināts, Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi paredz, ka ar visiem lietas materiāliem dalībnieki procesā par noziedzīgi iegūtu mantu varēs iepazīties, sākot ar 2023.gada 1.janvāri.

Tāpat grozījumi paredz, ja kriminālprocesā veiktas nepieciešamās kriminālprocesuālās darbības un nav izdevies noskaidrot noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu, izmeklētājam ar uzraugošā prokurora piekrišanu ir tiesības izbeigt kriminālprocesu, savukārt, ja pēc kriminālprocesa izbeigšanas tiks noskaidroti apstākļi, kas norāda uz noziedzīgo nodarījumu izdarījušo personu, kriminālprocesu varēs atjaunot.

Sagatavotie grozījumi Kriminālprocesa likumā paredz mainīt arī regulējumu attiecībā uz procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai, nosakot jaunu procesuālo sankciju veidu.

Tieslietu ministrijas rosinātās izmaiņas paredz noteikt trīs veidu nodrošinājuma līdzekļus:

1) noteiktu darbību aizliegums;

2) aizliegums veikt izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros bez procesa virzītāja atļaujas;

3) aizliegums veikt uzņēmuma pāreju.

Vienlaikus grozījumi Kriminālprocesa likumā ļaus piemērot piespiedu naudu juridiskajām personām līdz tūkstoš Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmēram gadījumos, ja tiek traucēta kriminālprocesa kārtība vai netiek pildīts piemērotais nodrošinājuma līdzeklis.

Lai uzlabotu kriminālprocesa efektivitāti, grozījumi paredz uzlikt par pienākumu procesa dalībniekiem visus pieteikumus, iesniegumus un lūgumus konkrētajā krimināllietā iesniegt tiesai ne vēlāk kā 10 darba dienas līdz iztiesāšanas uzsākšanai.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle