FID rīkojumus par iesaldēšanu varēs apstrīdēt tiesā

Ņemot vērā publiski izteikto iebildumus par objektīvām iespējām apstrīdēt finanšu līdzekļu iesaldēšanas rīkojumus, Saeima 2.lasījumā ir mainījusi šo kārtību un turpmāk Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkojumus varēs apstrīdēt tiesā.

Otrajā lasījumā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – Novēršanas likums) tika pieņemti 29.aprīlī, tie jāpieņem vēl trešajā – galīgajā lasījumā.

Jaunais priekšlikums paredz, ka FID izdotos rīkojumus likuma subjekts vai personas, kuru līdzekļi tiek iesaldēti, varēs apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim. Sūdzības iesniedzējam sūdzība būs jāadresē tiesai, bet jāiesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam, kas to kopā ar materiāliem, kuri bija par pamatu apstrīdētā rīkojuma pieņemšanai, triju darbdienu laikā nosūtīs tiesai.

Tiesnesim sūdzība būs jāizskata 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas tiesā. Process notiks rakstveidā, galvenais uzdevums tiesnesim būs pārbaudīt rīkojuma atbilstību Novēršanas likumā noteiktajam.

Materiālus, kas bija par pamatu apstrīdētā rīkojuma pieņemšanai, pārbaudīs un izvērtēs tikai tiesnesis. Te gan ir viena nianse, kas arī paredzēta grozījumos. Proti, ja sūdzības izskatīšanas laikā tiesnesis konstatēs, ka iesniegtā sūdzība neatbilst likuma prasībām vai saistībā ar FID izdoto rīkojumu ir uzsākts kriminālprocess un līdzekļiem jau ir uzlikts arests, sūdzību atstās bez izskatīšanas.

Tiesneša lēmums nebūs pārsūdzams, savukārt sūdzības iesniegšana neapturēs iesaldēšanas rīkojuma izpildi.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle