Ierosināta lieta par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas pārsūdzēšanas kārtības atbilstību Satversmei

Satversmes tiesa pērna gada nogalē pieņēmusi izskatīšanai lietu, kurā tiks skatīta noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas pārsūdzēšanas kārtības atbilstība Satversmei. Lietā vērtēs Kriminālprocesa likuma normu, kas nosaka, ka apgabaltiesas lēmums par noziedzīgi iegūtas mantas atzīšanu par konfiscējamu nav pārsūdzams.

Iesnieguma pieteicēji uzskata, ka Satversmei neatbilst Kriminālprocesa likuma 631.panta trešās daļas otrais teikums, kas nosaka, ka  apgabaltiesas lēmums par sūdzību vai protestu, kas iesniegts par tiesas lēmumu par noziedzīgi iegūtu mantu, nav pārsūdzams.

Kā ziņo aģentūra LETA, Satversmes tiesa lietu izskatīšanai pieņēmusi pēc kādas privātpersonas iesnieguma, kurai sākotnēji ar Ekonomisko lietu tiesas lēmumu manta tika atzīta par tādu, kas nav noziedzīgi iegūta, un process par noziedzīgi iegūtu mantu izbeigts.

Prokurors par minēto Ekonomisko lietu tiesas lēmumu iesniedza protestu, un ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu pieteikuma iesniedzēja manta tika atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscēta valsts labā.

Savā pieteikumā Satversmes tiesai iesniedzējs norāda, ka apgabaltiesas lēmums ir bijis pretrunā Kriminālprocesa likumam, tomēr apstrīdētā norma liedzot to pārsūdzēt. Proti, viņam esot liegtas iespējas pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas lēmuma tiesiskumu, tādēļ esot aizskartas pieteikuma iesniedzējam Satversmes 92.panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Satversmes 92.panta pirmais teikums nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2022.gada 1.martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022.gada 29.maijs.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle