Izsludināti likuma grozījumi, kas paredz tiesības apstrīdēt tiesā FID rīkojumus

28.jūnijā ir izsludināti “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” (turpmāk – Novēršanas likums) grozījumi, kas paredzēs tiesības tiesā apstrīdēt Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkojumus par naudas iesaldēšanu. Tie stāsies spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

Jaunā kārtība nosaka, ka FID izdotos rīkojumus likuma subjekts vai personas, kuru līdzekļi tiek iesaldēti, varēs apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim. Sūdzības iesniedzējam sūdzība būs jāadresē tiesai pēc teritoriālās piekritības un jāiesniedz FID, kas to kopā ar materiāliem, kuri bija par pamatu apstrīdētā rīkojuma pieņemšanai, triju darbdienu laikā nosūtīs tiesai.

Tiesnesim sūdzība būs jāizskata 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas tiesā. Process notiks rakstveidā, galvenais uzdevums tiesnesim būs pārbaudīt rīkojuma atbilstību Novēršanas likumā noteiktajam.

Materiālus, kas bija par pamatu apstrīdētā rīkojuma pieņemšanai, pārbaudīs un izvērtēs tikai tiesnesis. Svarīgi atzīmēt, ka tad, ja izskatīšanas laikā tiesnesis konstatēs, ka iesniegtā sūdzība neatbilst Novēršanas likuma prasībām vai saistībā ar FID izdoto rīkojumu ir uzsākts kriminālprocess un līdzekļiem jau ir uzlikts arests, sūdzību atstās bez izskatīšanas. Tas nozīmē, ka sūdzību jāiesniedz cik vien ātri iespējams, lai nezaudētu laiku un naudas līdzekļiem netiktu uzlikts arests.

Tiesneša lēmums nebūs pārsūdzams, savukārt sūdzības iesniegšana neapturēs iesaldēšanas rīkojuma izpildi.

Grozījumi Novēršanas likumā paredz arī citas izmaiņas, kas savukārt stāsies spēkā pēc 14 dienām no to izsludināšanas brīža. Cita starpā grozījumos paredzēts, ka FID rīkojumā par līdzekļu iesaldēšanu būs jāietver informācija, kas ir par pamatu FID izdotajam rīkojumam. Te gan arī ir viena piebilde, ko likumdevējs iekļāvis grozījumos, proti, informācija par rīkojuma pamatojumu tiks sniegta tiktāl, cik tā neapdraud kriminālprocesa mērķu sasniegšanu vai citu personu tiesības vai sabiedrības intereses.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle