Kādā valodā iespējams iesniegt paskaidrojumus un dokumentus, kas apliecina arestētās mantas izcelsmi?

Turpinām atbildēt uz saņemtajiem jautājumiem par aresta uzlikšanu mantai Latvijā un ar to saistītajām juridiskajām niansēm, aizstāvot savas tiesības uz īpašumu.

Kriminālprocesa likuma 11. pants nosaka, ka kriminālprocess notiek valsts valodā. Šai likuma normai gan ir vairāki papildnosacījumi, kas, mūsuprāt, ļauj procesā iesaistītām personām, tajā skaitā aizskartam mantas īpašniekam, izmantot savu dzimto valodu gadījumā, ja tas latviešu valodu nepārvalda. Diemžēl tam nepiekrīt tiesībsargājošās iestādes - gan policija, gan prokuratūra, kas uzskata, ka visi paskaidrojumi un tiem pievienojamie dokumenti procesa virzītājam jāiesniedz tikai latviešu valodā.

Ņemot vērā viedokļu atšķirību, Omnia Analytics ir vērsies pie Latvijas Republikas Tiesībsarga ar lūgumu sniegt atzinumu par amatpersonu, kuras veic kriminālprocesu, rīcību, jo uzskatām, ka tas ir cilvēktiesību pārkāpums, ka nevar tikt iesniegti dokumenti ne tikai latviešu valodā. Kamēr no Tiesībsarga atbilde nav saņemta, jārēķinās ar to, ka visi procesa gaitā izmeklētājam iesniedzamie dokumenti būs jāiztulko latviešu valodā.

Vai kriminālprocesa izmeklēšanas laikā pastāv riski iebraukšanai Latvijā vai citās Šengenas līguma valstīs?

Šo jautājumu mums uzdod diezgan bieži, diemžēl uz to nav vienotas atbildes, jo katra klienta situāciju jāvērtē individuāli. Pēc mūsu pieredzes procesā iesaistītās fiziskas personas nav primārais intereses objekts izmeklētājam. Proti, izmeklētāju vairāk interesē pati arestētā manta un tās izcelsme, nevis tās īpašnieks. Ja iesaistītajai personai ir aizskartā mantas īpašnieka statuss procesā, tad pret to nevar tikt pielietoti piespiedu līdzekļi, tai skaitā tādi, kas saistīti ar ceļošanas ierobežojumiem. Ja tomēr personai ir noteikts cits procesuālais statuss, piemēram, aizdomās turētais – pastāv iespēja, ka var tikt piemēroti piespiedu līdzekļi. Personas statusa maiņa vienmēr tiek paziņota pašai personai un pēc mūsu pieredzes notiek ļoti reti.

Visos gadījumos, iebraucot Latvijā, mēs ierosinām izmantot iespēju un pašiem izradīt iniciatīvu, lai sniegtu paskaidrojumus procesa virzītājam par mantas likumīgo izcelsmi. Parasti paskaidrojumus sniedz mantas īpašnieka pārstāvji, piemēram, advokāts, tomēr procesa virzītājam var būt interese nopratināt arī pašu īpašnieku, kamēr tas atrodas Latvijas teritorijā. Iesakām savus plānus iebraukt Latvijā apspriest ar advokātu un pieņemt lēmumu, vai paziņot par to procesa virzītājam, noskaidrojot, vai ir interese saņemt paskaidrojumus klātienē. Citām valstīm Latvijā ierosināts process parasti ir saistošs, ja tās ir saņēmušas tiesiskās palīdzības lūgumus saistībā ar mantas izcelsmi šajās valstīs, kas reti attiecas uz citām Šengenas līguma valstīm.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle