Par neskaidras izcelsmes naudas ievešanu piespriež piecu gadu cietumsodu

Rīgas rajona tiesa šī gada oktobrī piespriedusi piecu gadu cietumsodu kādai sievietei, kura apsūdzēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā lielā apmērā, jo pēc ielidošanas Latvijā likumsargiem nav spējusi paskaidrot deklarēto 272 145 eiro izcelsmi, informē prokuratūra.


2019.gada aprīlī lidostas "Rīga" pasažieru terminālī tika veikta kāda ielidojošā reisa pasažieru un reģistrētās bagāžas muitas pārbaude. Pārbaudīta tika arī kāda sieviete, kura deklarēja sev līdzi esošo skaidru naudu - 243 000 ASV dolāru (235 922 eiro) un 36 223 eiro.

Kā informē ziņu aģentūra LETA, sieviete neesot spējusi tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem ticami izskaidrot skaidras naudas līdzekļu izcelsmi.

Izvērtējot tiesībsargājošo iestāžu rīcībā esošās ziņas par personu un pastāvot pamatotām aizdomām par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, uzsākts kriminālprocess, lai pārbaudītu naudas līdzekļu, ar kuriem tika veiktas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības, izcelsmi.

Atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam, ja kriminālprocesā iesaistītā persona apgalvo, ka manta nav uzskatāma par noziedzīgi iegūtu, pienākums pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību ir šai personai.

Ņemot vērā minēto, tiesa, izvērtējot apsūdzības puses iesniegto pierādījumu kopumu un aizstāvības puses iesniegtās ziņas par līdzekļu iespējamo izcelsmi, konstatējusi, ka apsūdzētā persona nespēj sniegt ticamas un pārbaudāmas ziņas par viņas ievesto skaidras naudas līdzekļu izcelsmes likumību, līdz ar to sieviete atzīta par vainīgu viņai celtajā apsūdzībā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Tiesas ieskatā, prokurors ir veicis visu par apsūdzētās ienākumiem noskaidroto ziņu analīzi un ir aprēķināts hipotētiskais naudas līdzekļu daudzums, kas varēja būt apsūdzētās rīcībā. Ņemot vērā, ka šos aprēķinus aizstāvība nav apstrīdējusi, iesniedzot citus savos pierādījumos vai ziņās balstītus aprēķinus par apsūdzētās ienākumu apmēru, un nav arī atspēkojusi tos ar citiem ticamiem pierādījumiem, tad tiesa atzina, ka šie aprēķini ir pieļaujami un analizējami saistībā ar lietas pierādīšanas priekšmetu.


Tiesa atzina, ka krimināllietā nav konstatēts konkrēts predikatīvs noziegums, tādējādi ir pamats runāt par autonomās legalizēšanas jeb "stand alone" gadījumu, proti, kad tiešā mantas izcelsme nav zināma.

Tiesa konstatējusi, ka konkrētajā lietā pie apsūdzētās sievietes atrasto skaidrās naudas līdzekļu noziedzīgā izcelsme ir pierādīta ar netiešo pierādīšanas metodi, proti, ar pierādījumiem šajā lietā, tostarp, pārbaudot pašas apsūdzētās sniegtās ziņas par naudas līdzekļu izcelsmi, ir izslēgta konkrēto naudas līdzekļu likumīgas izcelsmes iespējamība.

Tiesas ieskatā, gadījumā, ja skaidras naudas līdzekļu izcelsme nav saistīta ar zināmu legālu avotu, ir pamats secināt, ka tad tai jābūt saistītai ar noziedzīgu avotu.

Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

© Copyright 2020 - Omnia Analytics, SIA - All Rights Reserved
Contact Form Demo (#1)
menu-circlecross-circle